osteopat  

Osteopati

Osteopati är en internationellt accepterad form av manuell medicin där man använder händerna för diagnos och behandling. I stora delar av världen är osteopatin en del av primärvården. Osteopatutbildningen är en femårig heltidsutbildning på högskola och leder fram till en osteopatexamen (D.O. MSc.).

I osteopati ser man kroppen som en enhet och lägger stort engagemang vid hur kroppens olika system samverkar. Som osteopat försöker man få kroppen att fungera så bra som möjligt för att förbättra läkning. Osteopater behandlar framförallt via det s.k neuro-muskulo-skeletala systemet (rörelseapparaten) och tittar på hur detta system påverkar hälsan samt hur de inre organen påverkar och påverkas av detta system.
Den viktigaste principen inom osteopati är att behandla hela personen, inte bara symtomen. Man värdesätter starkt sambandet mellan kroppens struktur och hur den fungerar samt att kroppen har självläkande egenskaper vilket utnyttjas i behandlingen.
Genom att veta den normala positionen för muskler, leder och ligament och genom att minska tryck på nerver, kärl etc., så påverkar man funktionen. Kan man påverka funktionen så kan man ge kroppen de bästa förutsättningarna till en bra hälsa. Exempelvis vid ett tryck på ett kärl, fungerar cirkulationen sämre vilket kan leda till att immunförsvaret fungerar sämre, vilket i sin tur kan ge upphov till sjukdom. Kan man med hjälp av kunskap om vad som är det normala, underlätta för kroppen att återställa sig till det läget, så uppnås de bästa förutsättningarna för hälsa.

Osteopatisk behandling passar de flesta och kan bidra till att lindra många typer av besvär. Osteopatisk behandling kan också fås förebyggande, det vill säga innan problemen uppstår.

Osteopati bygger på 4 principer:

 1. Kroppen är en enhet
 2. Kroppen har en självläkande och självreglerande förmåga
 3. Struktur och funktion är beroende av varandra
 4. Rationell behandling baseras på dessa principer.

Första principen

Varje del av kroppen har sin egen specifika funktion att uppfylla. Varje del av dessa jobbar tillsammans för att hjälpa resten av kroppen. De är reglerade av nervsystemet; det centrala nervsystemet kontrollerar skelettmuskulaturen, det autonoma nervsystemet sköter inre organ. Det endokrina systemet kontrollerar hormonbalans och immunsystemet försvarar kroppen. Dessa är beskrivna var för sig, men de arbetar tillsammans i en komplex harmoni, som kallas neuroendokrina-immun-systemet. Förändring i ett system, ger en anpassning i ett annat. Detta gäller även det psykiska, påverkan av psyket påverkar kroppen. Allt hänger ihop, kroppen är en enhet.

Andra principen

Kroppen arbetar alltid mot homeostas (kroppens strävan mot jämvikt) och har processer som kontrollerar funktionerna i kroppen. När en dysfunktion uppstår, så måste kroppen arbeta hårdare för att upprätthålla jämvikten. Tar man bort dysfunktionen kommer kroppen att behöva arbeta mindre och kan återgå till normal homeostas. Det kommer då att bli både lokala och allmänna förbättringar på hälsan.

Tredje principen

Innebär att hur något ser ut avgör hur det fungerar. Är strukturen påverkad, genom att något trycker på strukturen, förändrar det strukturens form, vilket påverkar funktionen.

Fjärde principen

Behandlingen baseras på en förståelse av dessa grundläggande principer.


Som osteopat behandlar man bland annat:

 • huvudvärk, migrän
 • nack- och axelspänningar
 • ledskador, ledvärk
 • mag- och tarmbesvär, matsmältningsbesvär
 • andningsbesvär, astma
 • ischias
 • idrottsskador
 • whiplash (pisksnärtsskada)
 • tennisarmbåge, golfarmbåge, musarm
 • bäckenproblem
 • disk problem (diskbråck, buktande disk)
 • nervinklämning med stickningar, domningar och huggande känsla
 • belastnings- och förslitningsskador
 • stressrelaterade besvär
 • sömnproblem
 • akuta eller långvariga smärttillstånd


Behandlingsmetoder


Som osteopat behandlar man med en mängd olika behandlingsmetoder. Här nämns några av de vanligaste.

Manipulation
Innebär en snabb, lätt och specifik rörelse mot en led, där rörelseförmågan är nedsatt.
Osteopaten låser in leden mot barriären, vilket kallas en direkt teknik.

Artikulering/Mobilisering
En lugn rytmisk cirkulatorisk rörelse, som kan vara direkt, alltså mot barriären. Den kan också vara indirekt, alltså bort från barriären.

MET (Muscel Energy Technique)
En direkt teknik, där osteopaten låser in leden på samma sätt som vid en manipulation, men istället för att göra en snabb rörelse, ber osteopaten patienten att hålla emot under tryck. Det finns en del olika typer av MET tekniker, några exempel är:
PIR (Post Isometric Relaxation), vilket innebär att agonisten (huvudmuskeln för rörelsen) utför en isometrisk (statisk) kontraktion under några sekunder. Detta leder till en reflexmässig muskelavslappning, vilket utnyttjas av osteopaten som för leden närmare sitt ytterläge.
Reciprocal Inhibiation innebär att osteopaten utnyttjar att antagonisten (den muskel som motverkar rörelsen) till agonisten slappnar av när agonisten kontraheras. Vid akuta muskelkramper kan denna teknik utnyttjas genom att man aktiverar antagonisten till muskeln som krampar.

Visceral behandling
Visceral behandling innebär behandling av organ. Organ ligger inneslutna i bindväv och fäster precis som muskler med ligament. Ibland kan dessa infästningar och bindväv ge begränsningar för organets rörlighet och försämrar då funktionen. Genom att känna till anatomin, kan man med olika tekniker behandla dessa begränsningar för att återfå en bra rörlighet.

BLT (Balanced Ligamentous Tension)
Precis som namnet antyder, handlar denna teknik om att balansera upp spänningar som kan finnas i ligament. Genom att placera en led i ett läge, där den är som mest balanserad, kan man få kringliggande ligament och muskler att slappna av.

Strain- and counterstrain
Genom att använda sig av tryck på olika punkter och placera en led i olika lägen och låta leden vara kvar i det läget där trycket gör minst ont under cirka 90 sekunder kan spända och onda muskler slappna av. Det som händer är att aktiviteten av ”felaktiga” signaler från proprioceptorer (receptorer/mottagare) kring leden minskar, vilket leder till att smärtan avtar.

Body Adjustment
En undersökningsrutin och behandlingsform där man med rytmiskt roterade rörelser går igenom kroppens alla delar. Patientens hållning är ofta i fokus och behandlingen är mjuk och behaglig för att lugna spända områden. Förbättrad cirkulation och återställande av rörlighet är centralt.

Hur går det till?
Som ny patient hos en osteopat får du avlägga en fullständig anamnes följt av en fysisk undersökning som innefattar medicinska, neurologiska, ortopediska och mekaniska tester. Med detta som underlag bestämmer sig osteopaten för hur han/hon vill behandla. Varje osteopatibehandling är individuell och specifik för varje patient.

Övrigt
Artikel om osteopati från Massage och Kroppsvård nr. 4 2007 >>
Artikel om osteopati, bilaga till GP pdf >> eller jpg >>
Skillnader på osteopat, naprapat och kiropraktor?
Artikel från från Massage och Kroppsvård nr. 1 2004 >>

Länkar
Svenska Osteopatförbundet >>
Skandinaviska Osteopathögskolan >>
Stockholm College of Osteopathic Medicine >>
American Osteopathic Association >>
American Osteopathic Foundation >>
European School of Osteopathy >>
British School of Osteopathy >>
British Osteopathic Association >>
The General Osteopathic Council, UK >>

Tillbaka till start <<

 

     
© 2016 - Producerad av Dator Akuten i Kungälv